Zarządzenie Nr 1.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku z dnia 3 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 1.2018
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku

    Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz.2138 i poz.2255 ) zarządzam co następuje:

§1. Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r. (sobota - Święto Trzech Króli), który zgodnie z rozkładem czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku jest dniem wolnym.

§2. Zobowiązuję do zapoznania się z treścią zarządzenia pracowników GOPS oraz zamieszczenia stosownej informacji na tablicach informacyjnych w GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      
Katarzyna Warszycka

Załączniki

  • 1.2018 (PDF, 26,73 KB)

    Zarządzenie Nr 1.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 8 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Warszycka - Kierownik GOPS w Mielniku

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-03

Rejestr zmian