Historia zmian strony "Statut"

  1. Tytuł: Statut

    Obowiązywała od 2017-03-10 09:04:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Artur Jaworski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.